”Eskalacija u Holokaust” u medijima

Mediji su propratili aktivnosti projekta, kako u štampanim, tako i u onlajn izdanjima, na društvenim mrežama, televiziji i na radiju.

Ovde smo sakupili neke od primera članaka i priloga o aktivnostima projekta.

TV Kopernikus K::CN 1 – Jutarnji program
Beograd

TV Kragujevac – Informativni program
Kragujevac

TV Kanal 9 – Informativni program
Novi Sad

TV Novosadska televizija – Informativni program
Novi Sad

Zvanični YouTube kanal Istorijskog arhiva Beograda
snimci sa manifestacija u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu