Jelena Šantić (1944-2000), solistkinja baleta beogradskog Narodnog pozorišta, teoretičar i kritičar baleta, koreograf, mirovni aktivista i borac za ljudska prava. Nagrađivana za balete U baštama Granade, Nastasja Filipovna, Isidora Dankan (libreto i koreografija). Jedan od osnivača Centra za antiratnu akciju i Grupe 484. Dobitnica nagrade Pax Christi International. Dva parka, u Berlinu i Beogradu, nose ime Jelene Šantić.

Istorijski arhiv Beograda primio je 2003. godine od porodice dokumenta o životu i radu Jelene Šantić. Sedamnaest kutija Legata sadrže lična dokumenta, beležnice, rukopise i štampani materijal, fotografije, plakate, isečke iz štampe, dokumenta antiratne delatnosti, pisma, telegrame, video i audio kasete, Jelenine lične stvari i dr. Raspon građe: 1951-2003. godina.

Izložba Čovek u vremenu