Отварање: 3. јуна 2008. године
Аутор изложбе: др Бранка Прпа
Реализација: Светлана Аџић, Снежана Лазић, Евица Мицковић, Мирјана Обрадовић
Визуелизација: Бојана Ђуровић Дизајн водича: Драгана Лацмановић
Изложбу отворио: др Небојша Попов

Атрактивним  мултимедијалним пројектом јавности су презентована документа (ванредни бројеви листа Студент, Видици, Сусрет, прогласи, пароле, решење Окружног суда у  Београду о уништењу свих примерака листа Студент, ванредни број 5, позивнице и  обавештења студентима, писма и телеграми подршке, текст и музика корачнице  Мирољуба Тодоровића и Вука Стамболовића, „Химна студената свијета“ студента  Демичели Марка, ванредни бројеви билтена Акционог одбора студентских  демонстрација и друго), петнаестоминутни филм  Желимира Жилника „Липањска гибања“, а на  6 монитора се емитује видео  материјал различитог садржаја: од протеста против рата у Вијетнаму до  резолуција, прогласа и осталог материјала са студентских протеста, затим Црвене  новине Правног факултета, протести по факултетима, Фронтистерион, материјал о  Влади Мијановићу и групи којима је суђено због протеста, ванредне седнице  Универзитетске конференције СКС, говори и друго.

Уводна реч