StokholmУ оквиру међународног пројекта Escalating into Holocaust - from Execution Squads to the Gas Van of Sajmiste: Two Defining Phases of the Holocaust in Serbia  чији је носилац Историјски архив Београда, 7. децембра 2016. у Стокхолму је одржана пета манифестација у низу.

Међународна конференција, одржана у културном центру Сенсус у Стокхолму окупила је представникe партнерских организација у пројекту и међународне експерте из области Холокауста и Другог светског рата, као и стручњаке из обласtи едукације о Холокаусту. Конференцији су присуствовали и студенти из студентске организације Paideia, као и други заинтересовани грађани. Организатор конференције је партнерска органиација у пројекту Terraforming North из Шведске.

Међународна конференција се састојала из два дела. У првом делу, презентације су одржали:

Др Милан Кољанин, који је представио историјску позадину логора Сајмиште,  др Чедомила Маринковић, која је присутнима дочарала предратни живот Јевреја у Београду, Тијана Ковчић, која је представила улогу Историјског архива Београда у пројекту и рад на бази жртава логора Сајмиште и Mишко Станишић, директор партнерске организације Terraforming, који је представио улогу графичке новеле у едукацији о Холокаусту и концепт едукативних материјала  које је Тераформинг развијао у оквиру пројекта Ескалација у Холокауст. (Програм конференције).

Други део конференције састојао се од панел дискусије на тему Улога образовања о Холокаусту у светлу тренутног пораста нетолеранције, расизма и антисемитизма у Европи. Веома жива дискусија које се развила укључила је поред позваних стручњака и готово све присутне у сали.

Пројекат је подржан од стране Извршне агенције за образовање, аудио-визуелне и културне политике Европске комисије (EACEA) као и од стране  Министарства културе и информисања Републике Србије и Градске управе Града Београда односно Сектретаријата за културу.

Више о овом пројекту и свим претходно одржаним манифестацијама можете прочитати на www.holokaust.arhiv-beograda.org