Штампа 

sglasnik logoСарадња Службеног гласника и Историјског архива Београда обухвата пружање услуга штампе, комисионе продаје артикала, саиздаваштва заједничких издања и других области за које буде заједничког интереса.

Конкретне облике сарадње уговорне стране, које заступају директори Слободан Гавриловић и мр Драган Гачић, регулишу појединачним уговорима, као што је Уговор о комисионој продаји издања Архива.

Све актуелности