03
 
Конкурс за радно место директора Историјског архива Београда објављен је 16. јула 2014. у дневном листу Данас.