ArhivDigitalizacijaЧлан Град,ског већа проф. др Фадиљ Еминовић и виши саветник Секретаријата за културу Андрија Бојанић посетили су 23. августа 2018.  Историјски архив Београда и том приликом се упознали са радом Архива, архивском грађом која се у њему чува, бројем посетилаца и корисника као и пројектима дигитализације архивске грађе.
 
Уважени гости су у пратњи директора мр Драгана Гачића обишли Архив и  Одсек за примену ИТ и закључили, да су тренутне активности Архива које се тичу дигитализације Картотеке житеља, грађе о Холокаусту као и Збирке црквених матичних књига, у складу са препорукама и приоритетима Владе Србије.
 
Разговарало се и о потенцијалној дигитализацији документације привредних фондова и дигитализацији техничке документације које би омогућило значајно убрзавање поступка доступања архивске грађе важне за остваривање најважнијих потреба грађана.