Поштовани корисници услуга Историјског архива Београда,
 
У петак, 8. фебруара 2019. године, започеће се са извођењем радова на реконструкцији климатизације, вентилацији, мороклиме, система за стабилно гашење пожара и осветљења депоа Историјског архива Београда.
Крајњи рок за извођење радова је шест месеци.
 
За разлику од других архивских институција при извођењу сличних радова, Историјски архив Београда током трајања радова неће прекидати своје редовне послове при раду са грађанима.
 
Због специфичности услова рада током извођења радова, у појединим ситуацијама, можда нећемо бити у могућности да испоштујемо услове наведене у Правилнику о условима, начину и поступку коришћења архивске грађе и регистратурског материјала Историјског архива Београда као и наведене рокове за решавање захтева за издавање овереног преписа или копије пројектне документације, документације везане за радни стаж, лични доходак и др.
 
У случају да накнадно дође до измена у радном времену рада са странкама у Читаоници и Писарници Архива, бићете благовремено обавештени на овај или неки други начин.
 
За додатне информације можете се обратити на телефон: 011/ 26 06 336
 
Хвала на разумевању.