Arhiv Vojvodine 022024У Архиву Војводине је 19. фебруара 2024. године одржан састанак запослених на пословима заштите архивске грађе и документарног материјала ван архива у архивима у Аутономној Покрајини Војводини коме су присуствовали и представници Историјског архива Београда, Софија Чауш Миловановић, руководилац Службе за заштиту архивске грађе ван архива и архивисти Ружица Мандић и Немања Чолић.
 
Присутне је поздравио др Небојша Кузмановић, директор Архива Војводине, а модератор састанка била је Милена Поповић Субић. Након уводног излагања под називом „Примена Закона о архивској грађи и архивској делатности – искуства и изазови” у даљем току састанка су размотрени актуелни проблеми у практичној  примени Закона о архивској грађи и архивској делатности (Сл. гл. број 6/2020) и подзаконских аката донетих на основу њега који регулишу питања заштите архивске грађе и документарног материјала ван архива са посебним освртом на актуелне проблеме у вези са електронским пословањем стваралаца и ималаца.