Сређивање и обрада легата и личних фондова редовна је делатност Архива. Преузимање архивске грађе путем поклона или откупа последњих година је интензивирано. Појединачним списима старих београдских породица, фотографијма порушених објеката, разгледницама, нереализованим плановима, необјављеним рукописима,  дигитализованим личним колекцијама допуњени су постојећи фондови и збирке.
Поред појединачних докумената, Архив је преузео више легата личности које су обележиле политички и културни живот Београда друге половине XX века.

Ако поседујете грађу, која је по било ком основу важна за историју Београда, Србије или шире, или сматрате да је битна за историју струке којом се Ви бавите... 

...постаните и Ви легатор 
Историјског архива Београда! 

Понудите нам на поклон или откуп старе документе, рукописе, фотографије, разгледнице, мапе, планове, плакате... Не допустите да културно благо иструне по подрумима и таванима...

Контактирајте нас!

У Историјском архиву Београда налазе се разноврсни архивски фондови и збирке, који нам пружају значајне податке за историју Београда и Србије. Архивска грађа се чува у депоима Архива, размештена у неколико следећих група:

- управа и јавне службе
- правосуђе
- просветне, културне и научне установе
- социјалне и здравствене установе
- привреда и банкарство
- друштвено-политичке организације
- друштва и удружења
- верске установе и организације
- породични и лични фондови
- збирке
- легати

На простору од 2.400 m2 смештено је 13.200 метара архивске грађе, углавном на српском језику, немачком, а појединачни документи су на турском, француском, мађарском, руском, италијанском, румунском, хебрејском и другим језицима.

Један од најстаријих појединачних докумената који се чува у Архиву је из друге половине XVI. века, Дијалог Османлије и Хришћанина о војнополитичкој ситуацији,  на турском језику.

Најстарији фонд је Земунски магистрат, чија грађа датира од 1749. године, када је Земун проглашен слободним краљевским градом, изузимањем из поседа породице Шенборн. Грађа је углавном на немачком језику.

Највећи фондови, са неколико стотина метара грађе, јесу: Скупштина града Београда, Окружни суд за град Београд, Управа града Београда, Земунски магистрат, Котарски суд у Земуну, Трговинска комора у Београду. Највише фондова Архива настало је после 1945. године, а од оних који су приспели последњих година, свакако је најважнији фонд БИТЕФ.


 Погледајте још...

Фонд Задужбина Илије Милосављевића Коларца

Лични фонд Иван С. Павловић

Збирка диплома, указа и постављења

Збирка фотографија

Остале збирке

Поткатегорије