ЧИТАОНИЦА

 
Понедељак-петак од 7:30 до 16:30 часова.
(Наручивање грађе се врши до 15 часова за наредни радни дан)

Субота од 8:00 до 13:00 часова.
(Наручивање грађе се врши најкасније до петка у 12 часова)

 

ПИСАРНИЦА

Понедељак-петак од 7:30 до 13 часова.

 

ГАЛЕРИЈА

Уторак- субота од 10 до 17 часова.