ЧИТАОНИЦА

Понедељак-петак од 7:30  до 17:30 часова.
Наручивање архивске грађе се врши до 15 часова за наредни радни дан.

НАПОМЕНА: У периоду од 1. до 30. септембра 2017. Читаоница ће са странкама радити од 7:30  до 15:00 часова.

 

ПИСАРНИЦА

Понедељак-петак од 7:30 до 13 часова.

 

ГАЛЕРИЈА

Уторак- субота од 10 до 17 часова.