Управни одбор Историјског архива Београда конституисан је решењем Скупштине града Београда бр. 112-235/14-Ц од 23. јуна 2014. године.
 
Председник УО:
 
- Драгомир Ацовић, дипл. инж. арх.
 
Чланови  УО:
 
- Мр Марко Пејовић

- Мр Милан Ђорђевић

- Олга Килибарда

- Бојан Коцев