00

Пре подношења захтева односно службене замолнице потребно је прегледати приложени попис ликвидираних предузећа чија се документација налази на чувању у Историјском архиву Београда.

пoпис привредних предузећа

НАПОМЕНА: Уколико Вас интересују додатни фондови погледајте и  попис фондова.

 

Уколико се тражено предузеће не налази на овом попису Архив није надлежан за издавање било каквог уверења или потврде за потребе регулисања права из пензијског осигурања и сл.

Уз захтев односно службену замолницу је обавезно приложити копије следећих документа:

1) радна књижица.
2) комплетан листинг из Републичког фонда ПИО-а (са подацима из образаца ПС, М-1/М-2 и М-4; односно потврду да се за тражени период не води у матичној евиденцији).
3) Уколико се захтев понавља потребно је писмено образложити разлоге понављања, иначе ће захтев бити одбачен као неоснован.

Захтев мора бити читко и тачно попуњен.

захтев за издавање података о оствареном радном стажу

Подноси се уколико се подаци не налазе у радној књижици и у обрасцима „ПС", „М-1/М-2" и сл. из приложеног листинга, однoсно у бази података Републичког фонда ПИО.

захтев за издавање података о оствареном личном дохотку

Подноси се само за податке који се не налазе у обрасцу „М-4“ у приложеном листингу из Републичког фонда ПИО, односно у бази података Републичког фонда ПИО. Архив не издаје исправке образаца „М-4“ одн. образац „М-8“. За податке о часовима трудничког и боловања преко 30 дана и слично треба се обратити Здравственом осигурању, а не Архиву.

Напомена: Архив издаје и оверене копије разних матичних евиденција, пријава-одјава осигурања и финансијске документације, односно уверења из преузете документације ликвидираних предузећа која му је предата на чување. Преузета документација је у различитом стању и у њој се увек не налази све што је подносиоцима захтева потребно. У том случају се издаје негативна потврда односно уверење. За даље поступање је надлежан Републички фонд ПИО.

Уколико не пронађете тражену информацију информишите се преко телефона 011/2606-336, лок.152 od 8-13 часова, или нам се обратите електронском поштом на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.