Главни и одговорни уредник: др Бранка Прпа
Аутор: Слободан Мандић 
Ликовно-графички дизајн: Драгана Лацмановић
Година издања: 2008.


Монографијом су обухваћена питања везана за могућности примене савремених технолошких достигнућа у историјској науци, тренд компјутеризације науке, утицај примене информационо-комуникационих технологија на методологију историјског истраживања. Управо радом на рачунарима у оквиру методологије историјске науке ствара се посебна дисциплина која од историчара захтева проналажење и испитивање, како могућности, тако и недостатака употребе рачунара у професионалном раду. Иако обимом невелика, на 150 страна текста заинтересовани за ову тему ће се сусрести са бројним информацијама и проблемима везаним за основне трендове у примени рачунара и Интернета у историографији као што су: комуникација, дигитализација архивске грађе, електронски историјски извори, технике за претраживање информација, упутство за коришћење Интернета и проблем цитирања историјских извора. У уводу је дат и кратак преглед историје Интернета, као и пионирских подухвата у примени рачунара у историјској науци. Такође, посебно је обрађено и питање наставе историје и нових технологија. Књига садржи 21 илустрацију и велик број линкова ка релевантним и интересантним локацијама на Интернету, а у посебном одељку насловљеном Web адресар на крају књиге дат је и тематски преглед са кратким описом и URL адресама за даље крстарење и преглед Wеб-a.

преузмите публикацију