Штампа 

 Директор: Мр Драган Гачић

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ:

Николић Јелена, помоћник директора, архивски саветник

Служба за заштиту архивске грађе ван Архива:

Латиновић Јасмина, виши архивист
Мандић Ружица, архивист
Чауш Миловановић Софија, архивист
Чолић Немања, архивист

Група за техничку заштиту архивске грађе :
 
Дивац Жељко, рестауратор папира
Коцев Бојан, књиговезац специјалиста
 
Одељење за заштиту архивске грађе у Архиву
Депо и рад са странкама:

Мијатовић Владимир, руководилац, архивски саветник

Арсеновић Иван, архивист
Вукотић Иван, виши арх. помоћник
Дожудић Александар, виши арх. помоћник
Ракочевић Милош, архивист
Станчевић Зоран, арх. помоћник прве врсте
 
Служба за рад са странкама:
 
Димитријевић Мирјана, шеф службе, арх. помоћник
 
Лале Дајана, архивист
Митровић Мирослав, арх. помоћник прве врсте
Митровић Биљанa, арх. помоћник

 
СЕКТОР ЗА ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ:

Мандић Слободан, помоћник директора, виши архивист

Одсек за програме, публиковање и коришћење архивске грађе и међународну сарадњу

Нетај Зорица, архивски саветник
Лазић Снежана, виши архивист
Лекић Весна, дипл. библиотекар
Лазић Милка, архивист
Митрашиновић Драгана, архивист


Одељење за сређивање и обраду архивске грађе

Обрадовић Мирјана, руководилац, архивски саветник

Јовановић Јелена, архивски саветник
Ковчић Тијана, архивист
Миличић Грета, архивист
Митровић Коцев Јелена, виши архивист
Перић Марко, архивист
Стојановић Теодосић Исидора, виши архивист

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ:

Драшкић Бојан, помоћник директора, дипл. правник

Димитријевић Гордана, технички секретар
Поповић Бранислава, пословни секретар
Лазаревић Шемса, манипулант у Депоу


Група за рачуноводствене послове:

Хинић Јасмина, руководилац фин. рач. послова

Брашњевић Мирјана, реф. финан. рач. послова
Илић Славица, реф. финан. рач. послова
Љубић Снежана, реф. финан. рач. послова

Одсек за примену информационих технологија:

 

Јовановић Виолета, архивски помоћник
Орестијевић Срђан, програмер-инжењер
Јовић Славица, оператер у процесу дигитализације
Максић Јасмина, оператер технике

САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРИВРЕМЕНО ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ:

Живановић Драгица
Стојановић Сувада