Banjica englishIz štampe je izašla uvodna studija publikacije Logor Banjica / Logoraši 1941-44 na engleskom jeziku. Izdanje sadrži tekstove prof. dr Milana Ristovića i prof. dr Ljubodraga Dimića, kao i arhivskih savetnika Evice Micković i Milene Radojčić.

Ovaj izdavački poduhvat pomogli su Gradska uprava Grada Beograda - Sekretarijat za kulturu i Ministarsktvo kulture i informisanja Republike Srbije. Publikacija sa ilustracijama ima 95 stranica, a cena je 900 dinara.