01
Dana 25. februara 2015. održana je konstitutivna sednica Nadzornog odbora Istorijskog arhiva Beograda, a 26. fobruara 2015. održana je sednica Upravnog odbora na kojoj je UO:
 
 
1. Usvojio Izveštaje popisnih komisija o izvršenim popisima IAB-a za 2014. godinu;
2. Usvojio Finansijski izveštaj IAB-a za 2014. godinu;
3. Usvojio Završni račun IAB-a za 2014. godinu;
4. Usvojio Godišnji izveštaj o radu IAB-a za 2014. godinu;