0103
U Istorijskom arhivu Beograda započet je rad na uspostavljanju Dspace digitalnog repozitorijuma koji će ubuduće, kada bude sadržajno dopunjen, omogućiti globalni pristup postavljenim sadržajima korisnicima u Arhivu ali i preko veba.

Na taj način naš arhiv se pridružio zajednici od preko 1.800 organizacija u svetu koje u svom radnom okruženju koriste Dspace besplatan open source softver namenjen čuvanju, indeksiranju i pretraživanju digitalnih oblika svih tipova dokumenata.

Za tu namenu nabavljen je MOBY – digitalni repozitorijum – nove generacije u saradnji sa firmom Beosing koja je uradila i lokalizaciju na srpski jezik.