Štampa 
01Istorijski arhiv Beograda je 18. decembra 2015. godine posetila delegacija iz Slovenije koju su predvodili direktor Pokrajinskog arhiva Maribor Ivan Fras i Miroslav Petrovič, župan opštine Sveti Juraj ob Ščavnici.02
 Tom prilikom gosti su pogledali izložbu „Odlikovanja iz legata Istorijskog arhiva Beograda".
 
Poseta je nastala kao nastavak regionalne saradnje Istorijskog arhiva Beograda sa srodnim institucijama iz okruženja.