turizam 2016Povodom 80 godina od proglašenja Beograda za turističko mesto, Istorijski arhiv Beograda je priredio izložbu Turizam u Beogradu između dva svetska rata na kojoj je predstavljen razvoj turizma u Beogradu. Posebno je naglašen čin donošenja Pravilnika o proglašenju turističkih mesta u Kraljevini Jugoslaviji, na osnovu koga je 22. decembra 1936. godine, ministar trgovine i industrije, doneo Rešenje o proglašenju Beograda za turističko mesto u užem smislu.
 
Izložbena postavka autorke Snežane Lazić, nastala je na osnovu dokumenata iz fondova i legata Istorijskog arhiva Beograda, i obuhvata sve aspekte turizma kao što su: opšti resursi, razvoj putne infrastrukture, turistička propaganda, razvoj manifestacionog i kulturnog turizma, posetioci itd.
 
Izložba je otvorena u sredu, 26. oktobra 2016. godine u 14:30 časova na Savskom šetalištu, park Kalemegdan i otvorila je Ivona Jevtić, sekretar za kulturu Grada Beograda u prisustvu Miodraga Popovića, v.d. direktora Turističke organizacije Beograda.
 
Realizaciju izložbe omogućili su Sekretarijat za kulturu Grada Beograda i Turistička organizacija Beograda.