Konf Novi Sad

U okviru međunarodnog projekta Escalating into Holocaust - from Execution Squads to the Gas Van of Sajmiste: Two Defining Phases of the Holocaust in Serbia, čiji je nosilac Istorijski arhiv Beograda, u Novom Sadu je 24. januara 2017. održana završna, šesta u nizu manifestacija koje su u okviru projekta Eskalacija u Holokaust do sada održane u Beogradu, Nišu, Amsterdamu, Kragujevcu i Stokholmu.

 Međunarodna konferencija, održana u novoj zgradi Istorijskog arhiva Grada Novog Sada okupila je predstavnike partnerskih organizacija u projektu, međunarodne i domaće eksperte za istoriju  Holokausta i Drugog svetskog rata, kao i stručnjake iz oblasti edukacije o Holokaustu. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Jevrejske zajednice iz Novog Sada, predstavnici gradske i pokrajinske vlasti, nastavnici, studenti i drugi zainteresovani građani.

 Međunarodna konferencija se sastojala iz dva dela. U uvodnom delu, posle istorijskog pogleda dr Milana Koljanina na problematiku okupacije i Holokausta u okupiranoj Srbiji i logoru na Sajmištu, rezultate projekta Eskalacija u Holokaust prezentovani su Miško Stanišić, dr Sanela Šmid, Tijana Kovčić i Nikola Radić Lucati. U drugom delu predavanja su održali  dr Erik Somers, dr Vjeran Pavlaković i Petar Đurđev, a na kraju je održana debata Edukacija o Holokaustu u Srbiji i Evropi u svetlu zajedničkih evropskih izazova porasta antisemitizma, ksenofobije i istorijske revizije. 

Program konferencije

Projekat je podržan od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audio-vizuelne i kulturne politike Evropske komisije (EACEA) kao i od strane  Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave Grada Beograda, odnosno Sektretarijata za kulturu.

Više o ovom projektu i svim prethodno održanim manifestacijama možete pročitati na www.holokaust.arhiv-beograda.org

Video sa konferencije  YouTube-logo-full color