NBS konf 2017U Narodnoj biblioteci Srbije od 2. do 4. oktobra 2017. godine održana je međunarodna konferencija sa temom Posebne zbirke u kontekstu zaštite kulturne baštine i kao podsticaj kulturnog razvoja.

Tokom tri dana na skupu je izlagalo preko 120 izlagača i 190 autora iz Belgije, Bugarske, Velike Britanije, Grčke, Italije, Latvije, Litvanije, Slovenije, Makedonije, Nemačke, Rusije, Portugala, Republike Srpske, SAD-a, Srbije, Hrvatske i Češke. Razgovaralo se o baštinjenju, zaštiti i izlaganju posebnih zbirki ali i o tačkama spajanja arhiva i muzeja, staroj i retkoj knjizi, legatima i bibliotekama, arhivima i arhivskoj građi i itd.

Iz Istorijskog arhiva Beograda na konferenciji su učestvovala dva izlagača: Zorica Netaj, viši arhivista, sa radom na temu: Fotografija kao deo kulturne baštine – kroz analizu arhiva u Srbiji, i Mirjana Obradović, arhivski savetnik sa temom Legati, lični i porodični fondovi u Istorijskom arhivu Beograda – na primeru legata Konstantina Koče Popovića i Leposave Lepe Perović.