Radenci 2018 3U periodu od 11. do 13. aprila 2018. u Radencima, Slovenija, održana je međunarodna konferencija pod nazivom Tehnički i sadržajni problemi klasičnog i elektronskog arhiviranja u organizaciji Pokrajinskog arhiva Maribora.

Konferencija se bavila svim aktuelnim temama arhivističke struke kao što su: digitalizacija arhivske građe, elektronsko arhiviranje, pravila za opis arhivske građe u skladu sa standardom, pretraga digitalizovane arhivske građe i njeno efikasnije dostupanje korisnicima, klasična arhivistička obrada fondova i kolekcija, zakonski okviri za dostupnost arhivske građe i sl.
Prisutne je u ime organizatora pozdravio Ivan Fras, direktor Pokrajinskog arhiva Maribora, a na konferenciji su izlagali predavači iz Slovenije, Srbije, Hrvatske, Mađarske, Nemačke, Bosne i Hercegovine, Makedonije itd.

Jedan od predavača bila je i Jelena Nikolić, šef Odseka za primenu informacionih tehnologija iz Istorijskog arhiva Beograda, sa temom Digitalizacija kartoteke žitelja grada Beograda.