ArhivDigitalizacijaČlan Gradskog veća prof. dr Fadilj Eminović i viši savetnik Sekretarijata za kulturu Andrija Bojanić posetili su 23. avgusta 2018. Istorijski arhiv Beograda i tom prilikom se upoznali sa radom Arhiva, arhivskom građom koja se u njemu čuva, brojem posetilaca i korisnika kao i projektima digitalizacije arhivske građe.

Uvaženi gosti su u pratnji direktora mr Dragana Gačića obišli Arhiv i Odsek za primenu IT i zaključili, da su trenutne aktivnosti Arhiva koje se tiču digitalizacije Kartoteke žitelja, građe o Holokaustu kao i Zbirke crkvenih matičnih knjiga, u skladu sa preporukama i prioritetima Vlade Srbije.

Razgovaralo se i o potencijalnoj digitalizaciji dokumentacije privrednih fondova i digitalizaciji tehničke dokumentacije koje bi omogućilo značajno ubrzavanje postupka dostupanja arhivske građe važne za ostvarivanje najvažnijih potreba građana.

Detaljnije na sajtu Grada Beograda