Senta konfU Senti je 4. oktobra 2018. održana međunarodna konferencija – Arhivi i Veliki rat.

Na konferenciji je učestovalao deset izlagača iz Srbije i Mađarske čija su izlaganja pokrivala važne teme iz istorije Prvog svetskog rata. Na skupu su se sumirali rezultati istraživanja koja su obavljena poslednje četiri godine na ovu temu.

Istorijski arhiv Beograda predstavljala je Jelena Mitrović Kocev, viši arhivist, sa radom „Dnevnik Natalije Aranđelović (1915-1918)“.