Promocija izdanja IAB BGB april 2019
Tokom prethodne godine Istorijski arhiv Beograda je objavio nekoliko izdanja, nastalih na osnovu značajne istorijske građe koju Arhiv čuva među svojim brojnim fondovima i zbirkama.

U okviru manifestacije Dani Beograda 2019. izdanja će javnosti biti predstavljena u Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda (Knez Mihailova 56) u sredu 17. aprila sa početkom u 13 časova.

Tom prilikom biće predstavljene sledeće knjige: Mirjana Obradović, Vodič kroz legate, lične i porodične fondove Istorijskog arhiva Beograda; Natalija Aranđelović, Dnevnik 1915–1918; Grupa autora, Prvi svetski rat – Tematski vodič kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Beograda; Vesna Lekić Popović, Bibliografija radova o Prvom svetskom ratu – bibliotečki fond Istorijskog arhiva Beograda i Grupa autora, Logor Sajmište – Žrtve Jevrejskog logora Zemun.
 
Učestvuju: prof. dr Milan Ristović, dr Milan Koljanin i Nada Petrović, arhivski savetnik.

O izdanjima:
 
Vodič kroz legate, lične i porodične fondove Istorijskog arhiva Beograda, Mirjana Obradović
Publikacija daje podatke o 56 legata, ličnih i porodičnih fondova koji se čuvaju u Istorijskom arhivu Beograda. Među legatorima su poznate porodice i pojedinci, javne ličnosti iz sveta politike, umetnosti, kulture i nauke. O njihovom dugogodišnjem delovanju i radu u različitim vremenskim periodima, kao i njihovom uticaju na politički, društveni i kulturni život Beograda XIX i XX veka svedoči sačuvana arhivska građa. Namena ove publikacije, kao informativnog sredstva, je da upozna naučnu i stručnu javnost, kao i buduće korisnike o stvaraocima legata, ličnih i porodičnih fondova, ali i o raznovrsnosti, vrsti i obimu građe koja se u njima čuva.

Natalija Aranđelović, Dnevnik 1915–1918, Jelena Mitrović Kocev, Marko Perić, Slobodan Mandić
Dnevnik Natalije Aranđelović, Beograđanke, supruge Nikole J. Aranđelovića, srpskog oficira redak je i vredan dokument koji svedoči o ratnoj svakodnevnici i preživljavanju porodice u mučnim godinama okupacije Srbije 1915–1918. Osim o događajima koji su se odvijali u gradu i informacijama koje su stizale sa udaljenih frontova, Natalija piše i o sopstvenim osećanjima prema mužu, deci, zemlji koja je nestala u ratu, životu pod okupatorom. Razmišlja o položaju žene u društvu i njenoj ulozi u porodici.

Tematski vodič kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Beograda, Grupa autora, Prvi svetski rat
Povodom obeležavanja jubileja stogodišnjice Prvog svetskog rata, grupa arhivista Istorijskog arhiva Beograda izvršila je temeljna istraživanja u svrhu popisa i uvida u sva dokumenta i arhivsku građu koja se čuva u Arhivu, a odnosi se na temu Prvog svetskog rata. Rezultati istraživanja su dostupni putem onlajn digitalnog tematskog vodiča, koji se sada pojavljuje i u štampanom obliku. Arhivska građa predstavljena u ovoj publikaciji, klasifikovana prema fondovima i zbirkama koje se čuvaju u Istorijskom arhivu Beograda, predstavlja izvor prvog reda za istraživače, a podaci daju sveobuhvatnu sliku života 1914–1918.

Bibliografija radova o Prvom svetskom ratu – bibliotečki fond Istorijskog arhiva Beograda, Vesna Lekić Popović
Bibliografija pruža stručnoj i najširoj javnosti uvid u to koliko je i kako pisano o Prvom svetskom ratu, imajući u vidu okvire bibliotečkog fonda Istorijskog arhiva Beograda. Bibliografija sadrži naslove nastale u vreme Prvog svetskog rata, zatim naslove publikacija štampanih u periodu između dva svetska rata (1918–1941), kao i naslove objavljene posle Drugog svetskog rata, tj. od 1945. zaključno sa 2017.


Logor Sajmište – Žrtve Jevrejskog logora Zemun, Jelena Jovanović, Tijana Kovčić, Vladimir Mijatović, Jelena Nikolić
Izdanje predstavlja po prvi put na jednom mestu popisana imena jevrejskih i romskih žrtava ovog logora identifikovanih na osnovu građe Istorijskog arhiva Beograda i još jednom podseća na strašne zločine počinjene prema jednom narodu. Rezultati istraživanja su dostupni za pretraživanje i preko baze podataka na internet prezentaciji projekta Eskalacija u Holokaust.