PosetaNikodijevica072019
U utorak 16. jula 2019. Istorijski arhiv Beograda je posetio Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada Beograda i prilikom posete upoznao se sa investiionim radovima koji se izvode u Arhivu Beograda, budućim planovima za proširenje kapaciteta Arhiva koji su trenutno u potpunosti popunjeni kao i sa procesom digitalizacije arhivske građe i njenim dostupanjem korisnicima u onlajn režimu.

Naime, u Istorijskom arhivu Beograda u toku su investicioni radovi na rekonstrukciji 2 depoa ukupne površine 2.400 m2 u kojima je smeštena arhivska građa.
Radovi obuhvataju:
- Izgradnju stabilnog sistema zaštite od požara
- Ugradnju novog sistema klimatizacije
- Postavljanje led rasvete
- Instaliranje novog sistema grejanja u depoima

Investitor radova je Grad Beograd, odnosno Sekretarijat za investicije, radove izvodi kompanija ELКOMS, a cena izvođenja radova je 144.000.000 dinara. Radovi su započeti u februaru 2019. i biće završeni u skladu sa planom u avgustu ove godine. Po završetu radova ispuniće se neophodni mikroklimatski, hemijsko-biološki i fizički uslovi za bezbedno čuvanje vredne arhivske građe koja je pohranjena u Arhivu Beograda i ona će na taj način biti potpuno zaštićena od štetnih uticaja. U depoima će se održavati optimalna temperatura, a za osvetljenje će se koristiti najsavremenija led rasveta.

Poseti je prisustvovao i dr Mileta Radojević, predsednik upravnog odbora Istorijskog arhiva Beograda.

Nikola Nikodijević je izrazio sve pohvale Arhivu za predani rad na zaštiti i digitalizaciji arhivske građe i izrazio podršku za realizaciju dogradnje zgrade Arhiva, čime bi se prevazišao problem sa smeštajnim kapacitetima za čuvanje arhivske građe i dobile namenske prostorije za rad korisnika, pogotovo od strane osnivača, Grada Beograda.