ADS Cacak
U periodu od 9. do 11. oktobra 2019. godine u Čačku je, u organizaciji Arhivističkog društva Srbije, održano Međunarodno arhivističko savetovanje.
Teme konferencije bile su Arhivi u elektronskom okruženju i Arhivska služba danas i u budućnosti.
Savetovanje je trajalo tri radna dana u okviru kojih su učesnici mogli da čuju 36 referata autora iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Holandije.

Na ovaj način obeleženo je i 65 godina od osnivanja Društva arhivskih radnika Srbije, danas Arhivističkog društva Srbije.
 
Iz Istorijskog arhiva Beograda u radu skupa su učestvovali:

Mirjana Obradović, arhivski savetnik, sa temom Značaj legatorstva u formiranju arhivskih fondova Istorijskog arhiva Beograda;
Zorica Netaj, arhivski savetnik sa temom Pretraživač kulturnog nasleđa - Mesto promocije arhivskih zbirki fotografija;
Jasmina Latinović, viši arhivist sa temom Elektronski dokumenti i postojeći Pravilnici o kancelarijskom poslovanju (zajedno sa kolegom Jugoslavom Veljkovskim iz Istorijskog arhiva Grada Novog Sada);
Vladimir Mijatović, viši arhivist.