Istraživanje arhivske građe u Čitaonici se obavlja prema unapred zakazanim terminima.
Svoj termin možete zakazati mejlom Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili telefonom 2606-336/lokal 110
 
 
Radno vreme sa strankama:
 
Ponedeljak-petak od 7:30 do 15:00 časova.
(Naručivanje građe se vrši do 13 časova za naredni radni dan)
 
Rad čitaonice regulisan je Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (Sl. gl. 06/2020, Uslovi i način korišćenja arhivske građe) i Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku korišćenja arhivske građe i registraturskog materijala (usvojen na V sednici UO IAB od 27. IX 2005.) dok se evidencija poseta vodi u elektronskom obliku i baza podataka pruža statističke podatke o broju dnevnih poseta čitaonici, prijava korisnika arhivske građe na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou, sa osnovnim informacijama o posetiocima i istraživačkim temama.
 
Istraživanja se vrše u cilju izrade akademskih master i doktorskih, specijalističkih i stručnih radova; monografija, biografija; prikupljanja istorijskih podataka u cilju obogaćivanja izložbenih kolekcija; vršenja antropogeografskih i genealoških istraživanja; proučavanja urbanih i ruralnih uticaja u Beogradu; istorije medicine i zaraznih bolesti; migracija stanovništva u XX veku, radničkog pokreta; položaja žena u Drugom svetskom ratu; izrade rodoslova; komparativne analize stambenog fonda Beograda; studije o ideološkim i političkim pitanjima; rekonstrukcije i izgradnje javnih objekata; spomenika kulture i privremenih naselja kao i regulisanja imovinsko-pravnih pitanja.

Posetioci čitaonice i mikrofilmske laboratorije pretražuju arhivske fondove koristeći informativna sredstva Arhiva, sumarne i analitičke inventare, popise fondova, registre arhivske građe i obaveštajna sredstva u elektronskom obliku, čiji podaci olakšavaju njihov rad.

Najavite posetu: Da bi ste bili sigurni da ćete dolaskom u Arhiv biti brzo i efikasno usluženi, savetujemo da se pisanim putem obratite zaposlenima u Čitaonici koji će vas odmah, a najkasnije 3 dana od dobijanja vašeg zahteva, obavestiti o mogućnostima i uslovima vašeg istraživanja u Arhivu. (електронска адреса : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

 
 

NAPOMENE:

Naručivanje arhivske građe se vrši do 15 časova za naredni radni dan.
Naručivanje kopiranja se vrši do 13 časova za naredni radni dan.
Plaćanje usluga se može obaviti do 13 časova svakog radnog dana.

Kontakt telefon Čitaonice: + 381 11 2606 336 lok. 110

Elektronska adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naznakom «najava dolaska/istraživanja».

Statistički pregled rada Čitaonice u 2022. godini:

opis poslova  

količina 
prijem istraživača i vođenje propisanih evidencija u elektronskoj formi u Čitaonici  327istraživača
istraživačkih poseta i unos u elektronsku bazu podataka  1.762poseta
izdavanje i vraćanje arhivske građe po reversima (inventarne jedinice)  2.257inv. jedinicа
tehnička dokumentacija (inventarne jedinice)  1.390 nv. jedinica
izdavanje i vraćanje rolni mikrofilma u mikrofilmskoj laboratoriji  70rolni
pružanje informacija korisnicima o arhivskoj građi u čitaonici, telefonom i putem elektronske pošte 4.200kontakata
izdatih bibliotečkih jedinica u čitaonici-knjige  48
izdatih bibliotečkih jedinica u čitaonici-periodika  46