Konstantin-Koča Popović, (1908-1992), sorbonski đak, publicista, književnik, jedan od osnivača beogradske nadrealističke grupe. Bio je učesnik u Španskom građanskom ratu i NOR-u, partizanski general. Istaknuti diplomata, politički i državni funkcioner u socijalističkoj Jugoslaviji.

Legat Konstantina-Koče Popovića i Leposave Perović primljen je u IAB zaključno sa 1992. U legatu se pored ličnih dokumenata čuva bogata prepiska, zapisi, ordenje, crteži, fono i fototeka, radna soba i biblioteka legatora. Od 2005. dostupan je istraživačima. Svestranost i kompleksnost legatorove ličnosti i njegove delatnosti ogleda se u raznovrsnosti preuzetog fonda koji oslikava ne samo život i rad legatora nego i vreme u kome je živeo.

Izložba Konstantin Koča Popović

100 godina od rođenja Koče Popovića