Štampa 
 
Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", broj 124/12), a u skladu sa Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS", broj 106/13), te člana 48. Statuta Istorijskog arhiva Beograda, Upravni odbor Istorijskog arhiva Beograda na svojoj  XIX sednici održanoj dana 08.10.2020.godine, doneo je Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke.
Ovim pravilnikom bliže se uređuje procedura planiranja nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki i izvršenje ugovora unutar Istorijskog arhiva Beograda.  (tekst pravilnika)
 

2021.
 
Plan javnih nabavki za 2021. godinu.
 
jun
 
Javna nabavka - Vajarsko-arhitektonske usluge, izrada vajarsko–arhitektonskog idejnog rešenja izgleda javnog spomen obeležja Diani Budisavljević u Beogradu
 
Opšti podaci
 
Opis i specifikacija javne nabavke
 
 

 
2020.
 
 
Izmena Plana javnih nabavki, decembar 2020.
 
Izmena Plana javnih nabavki, oktobar 2020.
 
Izmena Plana javnih nabavki za 2020, jul 2020.
 
Izmena plana javnih nabavki za 2020. godinu.
 
Plan javnih nabavki za 2020. godinu.
 

 
2019.
 
Izmena plana javnih nabavki 2019. 2
 
Izmena plana javnih nabavki 2019. 1
 
Plan javnih nabavki 2019.
 
 
septembar
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
Odluka o dodeli ugovora
 
Poziv za podnošenje ponuda - nabavka kancelarijske opreme i opreme za kulturu za potrebe zaposlenih u Istorijskom arhivu Beograda
 
Кonkursna dokumentacija - nabavka kancelarijske opreme i opreme za kulturu za potrebe zaposlenih u Istorijskom arhivu Beograda
 
jun ju
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
 
Odluka o dodeli ugovora.
 
Poziv za podnošenje ponuda izmena
 
Кonkursna dokumentacija izmena
 
Obaveštenje o produženju roka
 
Odgovori na pitanja
 
 
Poziv za podnošenje ponuda i Кonkursnu dokumentaciju za JN usluga vršenja fizičko tehničkog obezbeđenja br. 1.2.1/19
 
Konkursna dokumentacija
 
аpril-maj
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
Odluka o dodeli ugovora

Jаvnа nаbаvkа mаle vrednosti – Uslugа štаmpаnjа zа potrebe Istorijskog аrhivа Beogrаdа
 
Poziv zа podošenje ponudа
 

2018.
 
septembar-oktobar
 
IZMENJEN PLAN JAVNIH NABAVKI, oktobar 2018.
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
Odluka o dodeli ugovora
 
Odgovor na pitanje
 
Poziv za podnošenje ponudа
 
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - Usluge štampanja za potrebe izložbe 100 GODINA OD KRAJA PRVOG SVETSKOG RATA
 
***
 
Obavšetenje o zaključenom ugovoru
 
Odluka o dodeli ugovora
 
Poziv za dostavljanje ponuda.

Javna nabavka male vrednosti dobara – Nabavka profesionalnog skenera velikog formata A1, br. JNMV 1.1.10/18.
 
jul - avgust

 

 
Obaveštenje o produženju roka

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja objekta Istorijskog arhiva Beogradaza javnu nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja objekta Istorijskog arhiva Beograda

Odgovor na pitanje ponuđača
 
Poziv zа dostаvljаnje ponudа zа jаvnu nаbаvku uslugа fizičko-tehničkog obezbeđenjа objektа Istorijskog аrhivа Beogrаdа, JN 1.2.1/18

Konkursnа dokumentаcijа
 
maj-jun
 
 
 
*** 
 
Ugovor.
 
Odluka o dodeli ugovora
 
Odgovor na pitanje potencijalnog ponuđača

Usluge štampe za potrebe realizacije izložbe "150 godina od ubistva Kneza Mihaila Obrenovića" - JN male vrednosti

Poziv za dostavljanje ponuda
 

 
Plan nabavki za 2018. godinu tehnička ispravka 02-560
 
Plan javnih nabavki za 2018. godinu
 

 
2017.
 
Radovi na investicionom održavanju krova na objektu Istorijskog arhiva Beograda
 
Odluka o dodeli ugovora.
 
Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka radova na investicionom održavanju krova na objektu Istorijskog arhiva Beograda.
 
Konkursna dokumentacija.
 
Izmena konkursne dokumentacije.
 
Odgovori na pitanja: 02_1066_17 i 02_1066_18
 
prethodna dokumentacija poziv 2:
 
Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka radova na investicionom održavanju krova na objektu Istorijskog arhiva Beograda.
 
Konkursna dokumentacija.
 
Izmena konkursne dokumentacije.
 
prethodna dokumentacija poziv 1:
 
Poziv za podnošenje ponuda - Nabavka radova na investicionom održavanju krova na objektu Istorijskog arhiva Beograda.

Konkursna dokumentacija.
 
***
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Javna nabavka dobara br. 1.1.4/2017 – Sredstva za održavanje higijene.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Javna nabavka dobara br. 1.1.2/2017 – Kancelarijski materijal.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Javna nabavka dobara br. 1.1.5/2017 – Pribor za održavanje higijene.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Javna nabavka dobara br. 1.1.6/2017– Papirna galanterija za održavanje higijene.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Javna nabavka dobara br. 1.1.3/2017 – Pogonska goriva za motorna vozila
 
***

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Javna nabavka dobara br. 1.1.7/2017 – Putničko vozilo.

Obaveštenje o dodeli ugovora Javna nabavka dobara br. 1.1.1/2017 – Električna energija.

 
***
 
Fizičko-tehničko obezbeđenje:
 
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 
Odluka o dodeli ugovora.
 
Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja objekta Istorijskog arhiva Beograda, JN 1.2.1/17.
 
Konkursna dokumentacija.
 
***
 
Izmena plana javnih nabavki, jul 2017.
 
Izmena plana javnih nabavki, maj 2017.
 
 ***
 
Plan javnih nabavki za 2017. godinu
 
 

 
2016.

decembar 2016.

Izmena plana nabavki 2016.

septembar 2016.

Zaključeni ugovori za javne nabavke koje su sprovedene preko tela za centralizovane nabavke:

Sredstva za održavanje higijene

Kancelarijski materijal

Pribor za održavanje higijene

Papirna galanterija za održavanje higijene

Pogonska goriva za motorna vozila

Električna energija

Sklopljeni ugovori

avgust 2016.

Odluka o izmeni Ugovora o radovima na adaptaciji četiri sanitarna bloka u objektu Istorijski arhiv Beograda
 
 
Obaveštenje o dodeljenom ugovoru
 

Odluka o dodeljenom ugovoru.

 

Konkursna dokumentacijaza javnu nabavku male vrednosti - Radovi na adaptaciji četiri sanitatna bloka u objektu Istorijski arhiv Beograda JN br. 1.3.1/16.

 

Poziv na podnošenje ponuda.

 

jul 2016.

Obaveštenje o dodeljenom ugovoru
 
 
Odluka o zaključenom ugovoru
 
 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - Nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja objekta Istorijskog arhiva Beograda br. 1.2.3/2016.
 
Poziv na podnošenje ponuda.
 
 

Plan javnih nabavki za 2016. godinu

april 2016.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.

Odluka o dodeli ugovora.

Konkursna dokumentacijaza javnu nabavku male vrednosti - Usluga izrade i isporuke spomenika Milutina Milankovića - Javna nabavka–br. 1.2.6/2016.

Poziv na podnošenje ponuda.


mаrt 2016.
 
 
Konkursnа dokumentаcijа zа jаvnu nаbаvku mаle vrednosti -Nаbаvkauslugа smeštаjа i prevozа devet učesnikа međunаrodnog projektа EU i orgаnizаcije smeštаjа zаposlenih Iistorijskog аrhivа Beogrаdа nа službenom putu u inostrаnstvu - oznаkа postupkа jnmv- broj 1.2.5/2016.
 
Poziv nа podnošenje ponudа.
 
 

 

 2015.

 

oktobar 2015.

Zaključeni ugovori za javne nabavke koje su sprovedene preko tela za centralizovane nabavke.
 
Sredstva za održavanje higijene.
 
Kancelarijski materijal.
 
Pribor za održavanje higijene.
 
Pogonska goriva za motorna vozila.
 
Računari.
 
Usluge mobilne telefonije.
 

 septembar 2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
 
Odluka o dodeli ugovora.
 
Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga izvođenja digitalizacije kartona žitelja Beograda između dva svetska rata za potrebe Istorijskog arhiva Beograda.
 
Konkursna dokumentacija.
 

 avgust - septembar 2015.

Na osnovu donete odluke 1. septembra 2015. potpisan je ugovor sa ponuđačem „SECURITAS SERVICES" D.O.O. BEOGRAD.

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbeđenja objekta Istorijskog arhiva Beograda.
Konkursna dokumentacija.

mart-april 2015.

Na osnovu donete odluke 7. aprila 2015. potpusan je ugovor sa Privrednim društvom za snabdevanje krajnjih kupaca "EPS snabdevanje".

Odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - nabavka električne energije, javna nabavka br. 1.1.1/2015
 
Poziv na podnošenje ponuda
 

 

 2014.

 

novembar 2014.

Ugovor.

Odluka o dodeli ugovora.

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu online tematskog vodiča „Prvi svetski rat u fondovima i zbirkama Istorijskog arhiva Beograda“.

Konkursna dokumentacija.

 


 

jul 2014.

Odluku o dodeli ugovora.
 
Konkursna dokumentacija.
 
Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 1.2.1/2014: Usluga fizičko – tehničkog obezbeđenja objekta Istorijskog arhiva Beograda.
 
 

IZMENE

 Rešenje o usvajanju zahteva za zaštitu prava

Obaveštenje - Zahtev za zaštitu prava ponuđača na odluku o dodeli ugovora.

Izmena broj 1 - Produženje roka za podnošenje, 1. avgust 2014.

 

Poziv za dostavljanje ponuda.


maj 2014.

Konkursna dokumentacija.

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara broj 1.1.1/14: Nabavka električne energije

IZMENE

Izmena 1 produženje roka.

Konkursna dokumentacija izmena 1. 

ODLUKA

Odluka o dodeli ugovora JNMV 1.1.1/14.


 

2013.

oktobar 2013.

Konkursna dokumentacija.

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku dobara br. 5/13 - Nabavka elektronske opreme (laserskog fotokopir-skener-štampača širokog formata..

prethodna dokumentacija