JANUS

Centar za informacije je najmlađa organizaciona jedinica Istorijskog arhiva Beograda. Formiran je 2003. godine sa prioritetnim zadatkom da postavi osnove informacionog sistema zasnovanog na postojećim radnim procesima i međunarodnim arhivskim i ISO standardima koji regulišu ovu delatnost. Osnovni zadaci Centra za informacije su da:

- razvija i održava informacioni sistem IAB-a Janus
- automatizuje radne procese u svim radnim jedinicama Arhiva i formira elektronske baze podataka
- prati i primenjuje međunarodna dostignuća iz oblasti informatike, da prati i primenjuje standarde
Međunarodnog arhivskog saveta (MAS) i ISO.

Primena informacionih tehnologija