Štampa 

pisarnica

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 07:30 do 13:00 časova.

Korišćenje arhivske građe radi regulisanja socijalnih, porodičnih, imovinsko-pravnih i drugih pitanja za potrebe državnih organa i za ostvarivanje prava građana i pravnih lica vrši se preko Pisarnice.

Zahtev za izdavanje overenog prepisa ili kopije podnosi se na propisanom obrazcu uz navođenje svrhe za koju je potrebna tražena isprava, kao i podataka potrebnih za pronalaženje originala.

Uvid u projektnu dokumentaciju

Radni staž i lični dohodak 

Uverenje o oduzetoj imovini

Uverenje o prijavi žitelja

Izdavanje svedočanstva ili diplome

Rok za rešavanje zahteva je do mesec dana od dana prijema zahteva.

Popunjen obrazac doneti lično u pisarnicu Arhiva (Palmira Toljatija 1).

Za detaljnija obaveštenja obratite se pisarnici Arhiva tel. 011/2606-336, lok. 158
 
VAŽNA NAPOMENA: Arhiv izdaje overene prepise ili kopije samo iz one arhivske građe čije originale čuva. Overom prepisa ili kopije potvrđuje se istovetnost sa originalnim dokumentom, ali ne i istinitost podataka u dokumentu. Korisnik arhivske građe lično je odgovoran u slučaju povrede odredaba Zakona o autorskom pravu.
Arhiv može za potrebe korisnika da kopira, mikrofilmuje, skenira i na drugi način reprodukuje arhivsku građu, na osnovu zahteva podnesenog dežurnom radniku u pisarnici, čitaonici ili poštom. Arhiv naplaćuje svoje usluge prema Cenovniku usluga, koji je podložan promenama. 

Statistički pregled broja zahteva u Pisarnici u periodu januar-oktobar 2018.

Vrsta zahteva broj zahteva
Podaci o proseku primanja i radnom stažu u ugašenim privrednim društvima 3.265
Ostalo (nacionalizacija, rehabilitacija, eksproprijacija, rešenja, ugovori, konfiskacija, ostali tipovi oduzimanja, banjički logor, opšti tip) 695
Tehnička dokumentacija-projekti zgrada 2.426
Kartoni žitelja Beograda i Zemuna (prijave boravka) u periodu 1928-1953 23
Diplome i svedočanstva ugašenih škola 76
Ukupno zahteva 6.485
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Statistički pregled broja zahteva u Pisarnici u periodu januar- decembar 2017.

Vrsta zahteva broj zahteva
Podaci o proseku primanja i radnom stažu u ugašenim privrednim društvima 4.524
Ostalo (nacionalizacija, rehabilitacija, eksproprijacija, rešenja, ugovori, konfiskacija, ostali tipovi oduzimanja, banjički logor, opšti tip) 1.370
Tehnička dokumentacija-projekti zgrada 3.225
Kartoni žitelja Beograda i Zemuna (prijave boravka) u periodu 1928-1953 45
Diplome i svedočanstva ugašenih škola 126
Ukupno zahteva 9.290