Изложбе су један од облика сарадње Архива са другим установама културе, медијима, образовним институцијама, као и успостављања непосредног контакта са посетиоцима.

Архивске изложбе, за разлику од музејских, одликује, по правилу, првенствено едукативни карактер. Тако и досадашње изложбе у галерији Историјског архива Београда, иако тематски одређене, у оквиру одабране теме приказују, у ствари, развој града и српског друштва уопште, током одређеног временског периода. Циљ поставке, при том, је представљање најстаријих и најзначајнијих фондова архива, као и у издавачкој делатности, или представљање широј публици новопримљене грађе. Неретко, изложбом се обележавају годишњице и јубилеји појава и појединаца заслужних за културни живот Београда.
Претходних година Историјски архив Београда редовно је својим програмима, било да су у питању изложбене поставке или објављивање архивске грађе, учествовао у најзначајнијим културним манифестацијама на нивоу града, попут Дана Београда у априлу и Дана европске културне баштине у месецу септембру.

Овакви догађаји, без сумње, представљају најбољу презентацију Архива стручној и широј јавности. Заједнички рад свих архивских служби и сарадника на припреми изложби доводи до најбољег избора експоната и атрактивних поставки, које привлаче све већи број посетилаца.

Модерна галерија, реализована према пројекту архитекте Бојане Ђуровић, пример је функционалног ентеријерског решења које је превазилазило уобичајене поставке и у потпуности разбило њихов дотадашњи стереотипан модел. Изградња је почела јануара 2003. године, а свечано је отворена априла исте године, поводом прославе Дана Београда.

У просеку, сваку нашу изложбу обиђе око 1.000 посетилаца. Поједине поставке упадљиво се издвајају по броју посетилаца, а током претходних шест година то су, свакако, изложбе Верски објекти у Београду,  „БИТЕФ –Велике награде”, „Векови Београда /XVI–XX век/” и „Логор Бањица –Логораши”.