Историјски архив Београда финансира Скупштина града Београда, с тим што Архив остварује и део сопствених прихода. Уписан је у регистар Трговинског суда у Београду, решењем I. Su-5/97, под бројем 5-222-00, као установа културе.  

 

Структура прихода ИАБ-а

finansije

  75% Скупштина града
  25% Сопствeна средства

Повећање активности у последњим годинама евидентно је и на основу остварених финансијских показатеља. Као позитивно кретање свакако треба нагласити пораст сопствених прихода. Паралелно са растом активности, повећавао се и обим средстава уложених у реконструкцију објекта (адаптација крова, изградња галерије и модернизација опреме). 

 

Текућа година:

 

Претходне године:

 
 
Финансије 2019. Извештај о раду 2019.
 
Финансије 2018. Извештај о раду 2018.
 
Финансије 2017. Извештај о раду 2017.
 
Финансије 2016.
 
 
 
Финансије 2015 Извештај о раду 2015.
 
Финансије 2014. Извештај о раду 2014.
 
Финасије 2013. Извештај о раду 2013.
 
Финасије 2012. Извештај о раду 2012.
 
Финасије 2011. Извештај о раду 2011.
 
Финасије 2010. Извештај о раду 2010.
 
Финасије 2009. Извештај о раду 2009.