Директор: Мр Драган Гачић

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ:

Николић Јелена, помоћник директора, архивски саветник

Служба за заштиту архивске грађе ван Архива:

Латиновић Јасмина, виши архивист
Мандић Ружица, архивист
Чауш Миловановић Софија, виши архивист
Чолић Немања, архивист

Група за техничку заштиту архивске грађе :
 
Дивац Жељко, рестауратор папира
Коцев Бојан, књиговезац специјалиста
 
Одељење за заштиту архивске грађе у Архиву
Депо и рад са странкама:

Мијатовић Владимир, руководилац, архивски саветник

Арсеновић Иван, архивист
Вукотић Иван, виши арх. помоћник
Дожудић Александар, виши арх. помоћник
Ракочевић Милош, архивист
Станчевић Зоран, арх. помоћник прве врсте
 
Служба за рад са странкама:
 
Димитријевић Мирјана, шеф службе, арх. помоћник
 
Лале Дајана, архивист
Митровић Мирослав, арх. помоћник прве врсте
Митровић Биљанa, арх. помоћник прве врсте

 
СЕКТОР ЗА ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ:

Мандић Слободан, помоћник директора, архивски саветник

Одсек за програме, публиковање и коришћење архивске грађе и међународну сарадњу

Нетај Зорица, архивски саветник
Лазић Снежана, архивски саветник
Лекић Весна, дипл. библиотекар
Лазић Милка, архивист
Митрашиновић Драгана, виши архивист


Одељење за сређивање и обраду архивске грађе

Обрадовић Мирјана, руководилац, архивски саветник

Јовановић Јелена, архивски саветник
Ковчић Тијана, виши архивист
Миличић Грета, архивист
Митровић Коцев Јелена, архивски саветник
Перић Марко, архивист
Стојановић Теодосић Исидора, архивски саветник

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ:

Драшкић Бојан, помоћник директора, дипл. правник

Поповић Бранислава, пословни секретар
Стојановић Сувада
Александар Гачић
Лазаревић Шемса, манипулант у Депоу
Живановић Драгица
Група за рачуноводствене послове:

Хинић Јасмина, руководилац фин. рач. послова, архивист

Брашњевић Мирјана, реф. финан. рач. послова, арх. помоћник прве врсте
Илић Славица, реф. финан. рач. послова
Љубић Снежана, реф. финан. рач. послова

Одсек за примену информационих технологија:

 *

Јовановић Виолета, арх. помоћник прве врсте
Орестијевић Срђан, програмер-инжењер, архивист
Јовић Славица, оператер у процесу дигитализације

САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРИВРЕМЕНО ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ:


Лазаревић Небојша
Поповић Александра