Историјски архив Београда финансира Скупштина града Београда, с тим што Архив остварује и део сопствених прихода. Уписан је у регистар Трговинског суда у Београду, решењем I. Su-5/97, под бројем 5-222-00, као установа културе.  

 

Структура прихода ИАБ-а

finansije

  75% Скупштина града
  25% Сопствeна средства

Повећање активности у последњим годинама евидентно је и на основу остварених финансијских показатеља. Као позитивно кретање свакако треба нагласити пораст сопствених прихода. Паралелно са растом активности, повећавао се и обим средстава уложених у реконструкцију објекта (адаптација крова, изградња галерије, климатизација депоа и модернизација опреме). 

 

Текућа година:

 

Претходне године:

 
Програм рада 2022. Финансије 2022. Извештај о раду 2022.
Програм рада 2021.

Финансије 2021. Извештај о раду 2021.
Програм рада 2020.
Финансије 2020. Извештај о раду 2020.
Финансије 2019. Извештај о раду 2019.
Финансије 2018. Извештај о раду 2018.
Финансије 2017. Извештај о раду 2017.
Програм рада 2015.
Финансије 2015 Извештај о раду 2015.
Програм рада 2014.
Финансије 2014. Извештај о раду 2014.
Програм рада 2013.
Финасије 2013. Извештај о раду 2013.
Програм рада 2012.
Финасије 2012. Извештај о раду 2012.
Програм рада 2011.
Финасије 2011. Извештај о раду 2011.
Програм рада 2010.
Финасије 2010. Извештај о раду 2010.
Програм рада 2009.
Финасије 2009. Извештај о раду 2009.