NjouBPovodom 9. juna, Međunarodnog dana arhiva, u godini u kojoj se širom sveta obeležava sedamdeset godina od završetka Drugog svetskog rata i pobede nad fašizmom, na sajtu Istorijskog arhiva Beograda omogućili smo preuzimanje u elektronskom obliku izdanja Njemačka okupaciona uprava u Beogradu 1941-1944 (Muharem Kreso, Istorijski arhiv Beograda, 1979). Knjigu je moguće preuzeti u PDFformatu, fajl je veličine 54 MB, a u potpunosti je omogućeno i pretraživanje teksta.