U Istorijskom arhivu Beograda nalaze se raznovrsni arhivski fondovi i zbirke, koji nam pružaju značajne podatke za istoriju Beograda i Srbije. Arhivska građa se čuva u depoima Arhiva, razmeštena u nekoliko sledećih grupa:

- uprava i javne službe
- pravosuđe
- prosvetne, kulturne i naučne ustanove
- socijalne i zdravstvene ustanove
- privreda i bankarstvo
- društveno-političke organizacije
- društva i udruženja
- verske ustanove i organizacije
- porodični i lični fondovi
- zbirke
- legati

Na prostoru od 2.400 m2 smešteno je 13.200 metara arhivske građe, uglavnom na srpskom jeziku, nemačkom, a pojedinačni dokumenti su na turskom, francuskom, mađarskom, ruskom, italijanskom, rumunskom, hebrejskom i drugim jezicima.

Jedan od najstarijih pojedinačnih dokumenata koji se čuva u Arhivu je iz druge polovine XVI. veka, Dijalog Osmanlije i Hrišćanina o vojnopolitičkoj situaciji, na turskom jeziku.

Najstariji fond je Zemunski magistrat, čija građa datira od 1749. godine, kada je Zemun proglašen slobodnim kraljevskim gradom, izuzimanjem iz poseda porodice Šenborn. Građa je uglavnom na nemačkom jeziku.

Najveći fondovi, sa nekoliko stotina metara građe, jesu: Skupština grada Beograda, Okružni sud za grad Beograd, Uprava grada Beograda, Zemunski magistrat, Kotarski sud u Zemunu, Trgovinska komora u Beogradu. Najviše fondova Arhiva nastalo je posle 1945. godine, a od onih koji su prispeli poslednjih godina, svakako je najvažniji fond BITEF.

REGISTAR ARHIVSE GRAĐE (2018.)


 Pogledajte još...

Fond Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca

Lični fond Ivan S. Pavlović

Zbirka diploma, ukaza i postavljenja

Zbirka fotografija

Ostale zbirke