Легатори

Sređivanje i obrada legata i ličnih fondova redovna je delatnost Arhiva. Preuzimanje arhivske građe putem poklona ili otkupa poslednjih godina je intenzivirano. Pojedinačnim spisima starih beogradskih porodica, fotografijma porušenih objekata, razglednicama, nerealizovanim planovima, neobjavljenim rukopisima, digitalizovanim ličnim kolekcijama dopunjeni su postojeći fondovi i zbirke.
Pored pojedinačnih dokumenata, Arhiv je preuzeo više legata ličnosti koje su obeležile politički i kulturni život Beograda druge polovine XX veka.

Ako posedujete građu, koja je po bilo kom osnovu važna za istoriju Beograda, Srbije ili šire, ili smatrate da je bitna za istoriju struke kojom se Vi bavite...

...postanite i Vi legator 
Istorijskog arhiva Beograda! 

Ponudite nam na poklon ili otkup stare dokumente, rukopise, fotografije, razglednice, mape, planove, plakate... Ne dopustite da kulturno blago istrune po podrumima i tavanima...

Kontaktirajte nas!