Direktor: Mr Dragan Gačić

SEKTOR ZA ZAŠTITU ARHIVSKE GRAĐE:

pomoćnik direktora

Služba za zaštitu arhivske građe van Arhiva:

Čauš Milovanović Sofija, rukovodilac, viši arhivist

Latinović Jasmina, arhivski savetnik
Čolić Nemanja, arhivist
Mandić Ružica, arhivist
Lale Dajana, arhivist

Služba za zaštitu arhivske građe u Arhivu - Depo
 i rad sa strankama:

Mijatović Vladimir, rukovodilac, arhivski savetnik
 

Arsenović Ivan, arhivist
Vukotić Ivan, arhivist
Dožudić Aleksandar, organizator tehničkog
    održavanja u depou
Rakočević Miloš, arhivist
Stančević Zoran, arh. pomoćnik prve vrste

Služba za rad sa strankama:
 
Mitrović Miroslav, rukovodilac, arh. pomoćnik prve vrste
 
Dimitrijević Mirjana, arh. pomoćnik
Mitrović Biljana, arh. pomoćnik prve vrste
 

SEKTOR ZA PRAVNE I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE :

Draškić Bojan, pomoćnik direktora, dipl. pravnik

Popović Branislava, organizator kulturnih aktivnosti
Stojanović Suvada, tehnički sekretar
Lazarević Šemsa, manipulant u Depou
Živanović Dragica, manipulant u Depou

Grupa za računovodstvene poslove:

Hinić Jasmina, rukovodilac grupe, arhivist

Brašnjević Mirjana, arh. pomoćnik prve vrste,
    ref. fin. rač. poslova
Ilić Slavica, ref. fin. rač. poslova
Ljubić Snežana, ref. fin. rač. poslova

SEKTOR ZA OBRADU I KORIŠĆENJE ARHIVSKE GRAĐE

pomoćnik direktora

Odsek za programe, publikovanje,
korišćenje arhivske građe i međunarodnu saradnju:
 
Smilović Zorica, rukovodilac, arhivski savetnik

Mandić Slobodan, arhivski savetnik
Lazić Snežana, arhivski savetnik
Lazić Milka, arhivist
Lekić Vesna, dipl. bibliotekar
Mitrašinović Dragana, viši arhivist


Odeljenje za sređivanje i obradu arhivske građe:
 
Milenković Mirjana, rukovodilac, arhivski savetnik

Miličić Greta, arhivist
Mitrović Kocev Jelena, arhivski savetnik
Perić Marko, arhvist
Stojanović Teodosić Isidora, arhivski savetnik
 
Odeljenje za digitalizaciju, mikrofilmovanje
i tehničku zaštitu arhivske građe:
 
Nikolić Jelena, rukovodilac, arhivski savetnik
 
Jovanović Jelena, arhivski savetnik
Kovčić Tijana, viši arhivist
Gačić Aleksandar, saradnik digitalnih procesa
Orestijević Srđan, programer-inženjer, arhivist
Divac Željko, restaurator papira
Kocev Bojan, knjigovezac specijalista
Jovanović Violeta, arh. pomoćnik prve vrste
Jović Slavica, operater u procesu digitalizacije
 
 
SAMOSTALNE DELATNOSTI I PRIVREMENO POVREMENI POSLOVI
 

Lazarević Nebojša
Popović Aleksandra