Direktor: Mr Dragan Gačić

SEKTOR ZA ZAŠTITU ARHIVSKE GRAĐE:

Nikolić Jelena, pomoćnik direktora, arhivski savetnik

Služba za zaštitu arhivske građe
van Arhiva:

Čauš Milovanović Sofija, viši arhivist
Čolić Nemanja, arhivist
Latinović Jasmina, viši arhivist
Mandić Ružica, arhivist

Služba za tehničku zaštitu arhivske građe:

Divac Željko, restaurator papira
Kocev Bojan, knjigovezac specijalista

Služba za zaštitu arhivske građe u
Arhivu - Depo  i rad sa strankama:

Mijatović Vladimir, rukovodilac, arhivski savetnik
 

Arsenović Ivan, arhivist
Vukotić Ivan, viši arhivski pomoćnik
Dožudić Aleksandar, viši arh. pomoćnik
Rakočević Miloš, arhivist
Stančević Zoran, arh. pomoćnik prve vrste

Služba za rad sa strankama:
 
Dimitrijević Mirjana, šef službe, arh. pomoćnik
 
Lale Dajana, arhivist
Mitrović Miroslav, arh. pomoćnik prve vrste
Mitrović Biljana, arh. pomoćnik prve vrste

 

SEKTOR ZA OBRADU I KORIŠĆENJE
ARHIVSKE GRAĐE

Mandić Slobodan, pomoćnik direktora, viši arhivist

Odsek za programe, publikovanje,
korišćenje arhivske građe i
međunarodnu i  saradnju:
 
Netaj Zorica, arhivski savetnik
Lazić Snežana, arhivski savetnik
Lazić Milka, arhivist
Lekić Vesna, dipl. bibliotekar
Mitrašinović Dragana, viši arhivist


Odeljenje za sređivanje i
obradu arhivske građe:
 
Obradović Mirjana, rukovodilac, arhivski savetnik

Jovanović Jelena, arhivski savetnik
Kovčić Tijana, viši arhivist
Miličić Greta, arhivist
Mitrović Kocev Jelena, arhivski savetnik
Perić Marko, arhvist
Stojanović Teodosić Isidora, arhivski savetnik
 

SEKTOR ZA PRAVNE, MATERIJALNO-FINANSIJSKE
POSLOVE I INFORMACIJE:

Draškić Bojan, pomoćnik direktora, dipl. pravnik

Popović Branislava, poslovni sekretar
Stojanović Suvada
Gačić Aleksandar
Lazarević Šemsa, manipulant u Depou
Živanović Dragica

Grupa za računovodstvene poslove:

Hinić Jasmina, rukovodilac grupe, arhivist

Brašnjević Mirjana, ref. fin. rač. poslova, arh. pomoćnik prve vrste
Ilić Slavica, ref. fin. rač. poslova
Ljubić Snežana, ref. fin. rač. poslova

 

Odsek za primenu
informacionih tehnologija:

 

Jovanović Violeta, arh. pomoćnik prve vrste
Orestijević Srđan, programer-inženjer, arhivist
Jović Slavica, operater u procesu digitalizacije

 

 

SAMOSTALNE DELATNOSTI I PRIVREMENO
POVREMENI POSLOVI
 

Lazarević Nebojša
Popović Aleksandra