digitalna_solidarnost
Kancelarija za IT i eUpravu je pokrenula portal digitalnasolidarnost.gov.rs preko koga je moguće pristupiti svim besplatnim platformama, alatima za učenje i rad od kuće, besplatnim knjigama, kursevima, filmovima, muzici, televizijskom i kulturnom sadržaju za vreme trajanja pandemije COVID-19. Portal je namenjen svima koji su usled pandemije koronavirusa u svojim kućama.

Istorijski arhiv Beograda se priključio portalu sa željom, da na ovaj način, širem krugu korisnika omogući upoznavanje sa digitalnim sadržajima kojima mogu pristupiti preko našeg sajta.