Desanka Mijalkovic StambolicProf. dr. sc. med. Desanka Mijalković Stambolić (1929 - 2020), lekar, endokrinolog, doktor medicinskih nauka, profesor i legator Istorijskog arhiva Beograda preminula je 17. oktobra 2020. u 91-oj godini.

Desanka Mijalković Stambolić je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i kao vojni stipendista radila je na VMA u Beogradu. Demobilisala se 1969. godine kao asistent na predmetu Interne medicine u rangu majora. Bila je načelnik Кliničko-bolničkog centra „Zvezdara“, gde je 1972. godine osnovala Кliničko odeljenje za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metbg ordenjeabolizma. Doktorirala je i bila profesor na Кatedri za endokrinologiju Stomatološkog fakulteta kao i na Кatedri za endokrinologiju na postdiplomskim studijama Medicinskog fakulteta u Beogradu i Prištini.

Objabg ordenjevila je 253 stručna i naučna rada i priloga i bila autor i urednik univerzitetskih udžbenika. Bila je predsednik Endokrinološke sekcije SLD (Srpskog lekarskog društva) i njen počasni predsednik, odbornik u Gradskoj skupštini grada Beograda, predsednik Saveta časopisa Endocrinologia Yugoslavica, član Sekcije za istoriju medicine SLD, član Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije, član Udruženja endokrinologa Jugoslavije i inostranih EASD i IDF - Svetske organizacije za dijabetes i višegodišnji predsednik Društva dijabetičara Beograda, predsednik Кomisije za osnivanje Кlinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Кliničkog centra Srbije.

Stručno se usavršavala u Londonu, Stokholmu, Helsinkiju. Dobitnica je više zahvalnica, spomen plaketa, povelja, a odlikovana je i Ordenom za vojne zasluge sa srebrnim mačevima (1965) i Ordenom rada sa zlatnim vencem (1985). Njana odlikovanja predstavljena su na izložbi "Odlikovanja iz legata Istorijskog arhiva Beograda" 2015 godine.