promocija digitalni IAB
U Galeriji Istorijskog arhiva Beograda, 11. februara 2021. održana je prva radionica o korišćenju Digitalnog repozitorijuma Istorijskog arhiva Beograda a učesnici su bili polaznici Regionalnog centra za talente Beograd 2 i učenici OŠ ,,Radojka Lakić".
 
Nakon prezentacije Digitalnog repozitorijuma - onlajn platforme koja registrovanim korisnicima dostupa milion digitalizovanih kartona žitelja tj. prijava boravka stanovnika Beograda od 1922 – 1952, pregled 811 crkvenih matičnih knjiga sa užeg gradskog jezgra Beograda i pregled 52 knjige popisa porodica iz Zemuna koje su vođene krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka, koju je održao arhivist Marko Perić, učesnici su pristupili rešavanju pripremljenih zadataka.
 
Projekat pod nazivom Promocija digitalnog repozitorijuma izvodi se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja i predviđa organizaciju dve edukativne radionice za učenike i studente i jednu stručnu radionicu za kolege arhiviste.
 
 
Video zapis sa radionice  YouTube logo full color