ADS savetovanje Smederevo 2021
Na inicijativu Radne grupe za zaštitu arhivske građe van arhiva pri Arhivističkom društvu Srbije, Arhivističko društvo Srbije i Istorijski arhiv u Smederevu organizovali su Savetovanje predstavnika svih arhiva u Srbiji, stručnih lica koja su angažovana u arhivima na zaštiti arhivske građe van arhiva (spoljna služba).
Savetovanje je održano 17. decembra 2021. godine u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u Smederevu, a domaćin je bio Istorijski arhiv u Smederevu.
 
ADS SmederevoКljučna tema Savetovanja bila je primena odredbi Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (Sl. glasnik br. 6/2020) i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog Zakona, a koja su od značaja za zaštitu arhivske građe van arhiva i rad spoljne službe.
 
Na samom početku predstavnicima spoljnih službi arhiva u Srbiji obratile su se Lela Pavlović, predse
dnica ADS, dr Jasmina Živković, koordinator Radne grupe za zaštitu arhivske građe van arhiva pri ADS-u,  dr Tatjana Кikić iz Državnog arhiva Srbije, rukovodilac Službe za zaštitu građe van Arhiva i Dr Danijela Milošević, direktorka domaćina skupa Istorijskog arhiva u Smederevu.

Nakon upoznavanja  sa dosadašnjim radom Radne grupe za zaštitu arhivske građe van arhiva, donetim predlozima i zaključcima, razmatrani su problemi sa kojima se suočavaju kolege u zaštiti arhivske građe van arhiva i dati konkretni predlozi za izmenu i dopunu Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti. Istaknuta je potreba da se dođe do usaglašavanja i standardizacije rada na zaštiti arhivske građe van arhiva u arhivskoj mreži Srbije što je krajnji cilj ove inicijative. 
 
Iz Istorijskog arhiva Beograda u radu Savetovanju su učestvovale  Jelena Nikolić, pomoćnik direktora Sektora za zaštitu arhivske građe i Jasmina Latinović, viši arhivist Službe za zaštitu arhivske građe van arhiva.