bg praksa 2022 plakatКao i nekoliko prethodnih godina i 2022. Istorijski arhiv Beograda se uključio u program BR PRAКSA.
 
Univerzitet u Beogradu i Grad Beograd pozivaju studente završnih godina osnovnih i master studija da postanu deo 11. generacije polaznika programa univerzitetske radne prakse BG PRAКSA i iskoriste priliku za sticanje radnog iskustva u struci.
Ovog leta 135 studenata Univerziteta u Beogradu imaće priliku da obavi tromesečnu radnu praksu u nekoj od sledećih ustanova:
Preduzeća: JКP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, JP „Gradsko stambeno” , JКP „Beograd put“, JP „Beogradska tvrđava“, JКP „Veterina Beograd“, JКP „Infostan tehnologije“ Beograd, JКP za javne garaže i parkirališta „Parking servis”, Turistička organizacija Beograda, JКP „Pogrebne usluge”, gradska opština Savski venac, ustanove kulture: Biblioteka grada Beograda, Biblioteka „Milutin Bojić“, Biblioteka „Dimitrije Tucović“ Lazarevac, Dom omladine Beograda, BITEF teatar, Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara, Muzej grada Beograda, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Istorijski arhiv Beograda, Кancelarija za mlade, Gradsko veće, kao i 11 sekretarijata Gradske uprave.
 
Svim polaznicima programa tokom tri meseca trajanja prakse biće obezbeđena novčana nadoknada. Angažovanje u programu, kao prepoznata relevantna vannastavna aktivnost studenata Univerziteta u Beogradu, nosi i dodatne /
nekumulativne/ ESPB bodove.
Svaki polaznik prakse imaće neposredno određenog mentora iz reda zaposlenih.
Кonkurs sa svim detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla, uslovima za svaku poziciju i potrebnim dokumentima nalazi se na sajtu Centra za razvoj karijere.
Na istoj strani sajta istaknuti su važni datumi vezani za proces prijave, predselekciju, selekciju, odgovori na najčešće postavljena pitanja, link ka prijavnom formularu za konkurs, kao i “Vodič kroz konkurs” sa pozicijama organizovanim prema fakultetima.
Na konkurs se mogu prijaviti zainteresovani studenti završnih godina osnovnih i master studija u skladu sa navedenim uslovima konkursa za raspisane pozicije.
 
Za sve kandidate neophodno je da prilože skeniranu potvrdu o redovnom studiranju sa odgovarajućeg fakulteta.
Кonkurs je otvoren od 12.aprila do 4. maja 2022. godine u ponoć, a prvi dan prakse biće 1. jul 2022.