Vanja V
Naša draga koleginica Jovanka Veselinović preminula je 30. juna 2022. godine u Beogradu.
 
Rođena je 15. septembra 1949. godine u Čačincima (Hrvatska). Diplomirala je na Кatedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Radni vek započela je u Savezu jevrejskih opština Jugoslavije. U Istorijskom arhivu Beograda radila je od 1988. do 2011. godine, u Odeljenju za obradu i korišćenje arhivske građe. Godine 2003. stekla je zvanje arhivskog savetnika. Bogato znanje iz arhivistike neumorno je prenosila mlađim generacijama. Autor je brojnih izložbi, stručnih i naučnih članaka i publikacija. Кao predani arhivista i istoričar uspešno i sa ljubavlju promovisala je rad Arhiva Beograda i dala veliki doprinos njegovom ugledu.
 
Pored znanja i stručnih radova, naša Vanja, kako smo je svi zvali, ostaće među kolegama upamćena po svojoj izuzetnoj stručnosti, mladalačkoj energiji, vedrini i neposrednosti.