DSC08067Sa velikom tugom i bolom 6. aprila 2023. oprostili smo se od naše drage koleginice Gordane Dimitrijević, dugogodišnje sekretarice direktora.

Gordana Dimitrijević rođena je 12. aprila 1963. godine u Beogradu. Radni vek započela je 1985. u Ateksu, a od 2. decembra 1986. godine za stalno se zaposlila u Istorijskom arhivu Beograda. Prvih godina radila je kao fototehničar i fotograf, da bi od 1993. godine bila postavljena na mesto tehničkog sekretara, odnosno organizatora opštih poslova u Sektoru za pravne, materijalno – finansijske poslove i informacije.
Bila je najbliža saradnica tri direktora Arhiva. Кao veliki pregalac uspšno je radila na svim zadacima i dala veliki doprinos u podizanju ugleda Istorijskog arhiva Beograda.

Pored svih profesionalnih kvaliteta, među zaposlenima će zauvek ostati upamćena pre svega kao osoba velikog srca, zvonkog smeha i uvek vedrog duha.