Istorijski arhiv Beograda
Mr Dragan Gačić, v.d. direktora
 
Urednici internet prezentacije
Vladimir Mijatović, Jelena Nikolić
 
Saradniк
Srđan Orestijević
 
Prevodioci
Irena Kolaj, Tijana Kovčić
 
Izrada platforme i dizajna sajta
Dušan Zjalić, Igor Panić, Milan Marković
 
Urednik facebook stranice
Slobodan Mandić